privacy verklaring

 

Country Line Dancers “Veenlust” gevestigd te Bergentheim, hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar leden. Country Line Dancers “Veenlust” verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt.

In deze Privacy Verklaring informeert Country Line Dancers “Veenlust” u over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door de vereniging worden aangeboden.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

Country Line Dancers “Veenlust” verwerkt persoonsgegevens over haar leden voor het bijhouden van de ledenadministratie en voorziet haar leden in de informatievoorziening welke betrekking hebben op de vereniging.

De volgende persoonsgegevens van onze leden worden vastgelegd :

 

  • Naam

  • Adres

  • Postcode + Woonplaats

  • Geboortedatum

  • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)

  • Emailadres


Bovengenoemde gegevens worden vastgelegd en gearchiveerd voor onze ledenadministratie. In het geval van de adresgegevens kunnen wij deze gebruiken voor het versturen van een kaart bij bijvoorbeeld beterschapswensen of deelnemingen. De geboortedatum wordt gebruikt voor de vermelding van de leden op de verjaardagskalender. Het telefoonnummer wordt gearchiveerd voor het mogelijk maken van telefonisch contact inzake mededelingen welke betrekking hebben tot de vereniging. Contact kan telefonisch via de vaste of mobiele lijn of via onze WhatsApp groep plaatsvinden. Contact kan betrekking hebben op de wijziging van de lestijden, wijziging van de accommodatie tijdens een lesavond of het publiceren van een flyer of bericht van een dansavond bij een andere of onze vereniging. Het e-mailadres van onze leden wordt gearchiveerd voor het versturen van onze nieuwsbrieven per e-mail.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

Country Line Dancers “Veenlust” geeft uw persoonsgegevens niet aan derden. Er kunnen na afloop van demo’s of feestavonden foto’s worden gedeeld op de website. De leden van de vereniging tekenen voor het gebruiken van persoonsgegevens en het plaatsen van foto’s op de website een toestemmingsverklaring.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

Country Line Dancers “Veenlust” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die ontvangt. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via countryline-veenlust@live.nl.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die wij verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar het bestuur (countryline-veenlust@live.nl). Country Line Dancers “Veenlust” zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren. Voor het inzien van uw persoonsgegevens wordt een afspraak met u gepland gewenst moment, bij voorkeur op een lesavond. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, is Country Line Dancers Veenlust niet meer in staat om u te voorzien van informatieverstrekking welke betrekking heeft op uw lidmaatschap bij de vereniging.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

Country Line Dancers “Veenlust” heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die verwerkt worden ten behoeve van de ledenadministratie.

Country Line Dancers “Veenlust” accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Country Line Dancers “Veenlust” heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van foto’s welke geplaatst zijn op onze website.

Artikel 6 Bewaartermijn

Country Line Dancers “Veenlust” bewaart geen persoonsgegevens na het opzeggen van uw lidmaatschap, tenzij op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 7 Cookies

De website van Country Line Dancers “Veenlust” maakt geen gebruik van cookies.

Artikel 8 Website

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Country Line Dancers “Veenlust” kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via countryline-veenlust@live.nl, om de ontstane situatie op te lossen.

Het kan voorkomen dat u of uw kind op één van onze foto’s op onze website staat gepubliceerd. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar
countryline-veenlust@live.nl.

Binnen de web design software worden de IP-adressen en de internet browser van onze bezoekers, aan de website, vastgelegd. Deze gegevens worden niet in de administratie van
Country Line Dancers “Veenlust” bewaard.

Artikel 9 Wijziging Privacy Verklaring

Country Line Dancers “Veenlust” behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via publicatie op de website bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen van deze privacy verklaring gebruik te maken van uw lidmaatschap gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt.